sâmbătă, 18 iunie 2011

Numele trandafirului e cupa

Deşi regulile abaţiei erau foarte stricte în ceea ce priveşte jocul de cărţi, mai ales în orele de rugăciune şi în cele în care călugării trebuiau să doarmă pentru a fi a doua zi cu mintea limpede pentru slăvirea Stăpînului Lumii, la cîtva timp după ce se dădea stingerea, cei mai pătimaşi dintre ei nu se lăsau! Prin căi subterane, muţi ca nişte stafii, pătrundeau în catedrală şi de acolo, prin subterane, ajungeau în bibliotecă. Aveau pregătite în labirintul cu cărţi mese şi scaune, bine ascunse, pliate. Aprindeau candele mici şi, la lumina lor, jucau bridge ceasuri întregi. Cei de afară, care vedeau scurte pîlpîiri de lumină dincolo de marile ferestre închise, bănuiau că sufletele celor morţi bîntuie biblioteca.
Venind în abaţie cu treburi monastice, fratele Gugliemo din Baskerville şi ucenicul său Adso din Melk înţeleseră ziua că fraţii pregăteau ceva secret. Gugliemo, William pe numele din ţara lui, deduse totul spunîndu-i lui Adso:
- Neliniştea călugărilor arată că se va petrece ceva. O să fie la noapte, căci l-am văzut pe Pacifico din Tivoli umplînd pe furiş nişte candele mici. Am mai zărit perechi de călugări vorbind şoptit între ei şi arătîndu-şi nişte foi scrise. Aş face pariu că e un joc de perechi şi că pun la punct un sistem. Ce joc mai nobil al minţii ar putea fi, dacă nu bridge? Ard de nerăbdare să joc cîteva done.
- Dar ne vor primi oare? zise Adso.
- Sigur. O să las să se înţeleagă că ştiu secretul. Dacă nu ne primesc la concursul ce se pregăteşte, îi spun totul Abatelui.
Zis şi făcut. Văzîndu-se descoperiţi, călugării conspiratori le dădură oaspeţilor indicaţii cum să pătrundă în bibliotecă şi le rezervară un loc la prima masă, în încăperea Finis Africae.
Gugliemo şi Adso, pe Nord-Sud, se descurcară bine pînă cînd, împotriva Bibliotecarului şi a ajutorului său, ajunseră la dona de mai sus. Bibliotecarul, în Vest deschise cu 1 caro. Bine şcolit, Adso dădu o contra iar Est susţinu cu 2 caro. Gugliemo licită imediat 3 cupe, invitaţie la manşă pe care discipolul atent o ridică la 4 cupe.
Vest îşi făcu cruce şi atacă Riga de caro, apoi Asul tăiat de englez. Apoi Gugliemo din Baskerville zise:
- Cum fratele bibliotecar a deschis, el are în afară de cele 7 puncte de caro, ori Riga de treflă, ori As de pică, nu neapărat amîndoi. Aşa că voi extrage atuul şi voi juca o treflă din mînă spre Damă. Dacă sfinţitul bibliotecar nu ia, nu am perdantă de treflă. Dacă ia, pe treflele majore din mînă defosez două pici. Dacă însă Riga de treflă e în Est, voi fi sigur că Asul de pică e în Vest şi nu voi da mai mult decît o pică. Dacă nu era licitaţia să trag concluzii, aş fi făcut impas de treflă spre mînă. Vă propun să trecem, cu voia Domnului, la dona următoare.

Horia

vineri, 17 iunie 2011

luni, 6 iunie 2011

Săgeata lui Robin Hood
Pentru scopurile sale haiduceşti, Robin Hood şi ceata sa trebuiau să iasă din codru şi să ajungă în sate şi oraşe, în special în Nottingham, capitala judeţului cum ar veni. De fiecare dată ei se deghizau cu abilitate pentru a nu fi capturaţi de gărzile hapsînului şerif din Nottingham. Caz în care ar fi fost spînzuraţi.

De la o vreme, Robin Hood observase că e mult mai simplu să se îmbrace ca un călător oarecare şi, împreună cu părintele Thuck, îmbrăcat în obişnuitele straie preoţeşti care nu băteau la ochi să intre prin hanuri, spelunci şi chiar mănăstiri unde nobilii englezi jucau bridge pe bani mulţi. Abilul arcaş şi colegul său se băgau la joc părînd nişte inocenţi buni de jumulit. Dar ei, jucînd împreună, îi uşurau de bani pe baronii şi cavalerii normanzi, bani din care, cînd erau bine dispuşi, mai dădeau cîte ceva şi săracilor din regiune. Era o formă de a prăda fără riscurile unei bătălii cu paloşul şi arcul în care de altfel excelau.

Numai că, într-o seară, cum se puseseră pe joc la o cîrciumă de lux din Nottingham, Robin Hood şi Thuck au avut surpriza ca, partenerii tocmai plecînd, cu pungile vlăguite de cîteva manevre subtile, să se trezească la masa lor cu însuşi şeriful cel temut şi un scutier al său. Nu puteau să mai da înapoi. Şeriful se aşezase autoritar şi începuse să dea cărţile. Acesta se aşezase în Est şi Robin Hood, plasat în Sud, observase că ticălosul împărţea cărţile făcîndu-şi o distribuţie excentrică. Urmărea să îi ducă pe adversari într-un contract mare şi apoi să-i facă să cadă, miza fiind proporţională cu punctele.

Dona fiind cea din figură, şeriful deschise cu 3 cupe. Robin Hood zise trei pici şi în final el şi părintele ajunseră în şase pici. Vest atacă 6 de cupă. Marele arcaş pricepu îndată care e cursa întinsă de distribuitor: el îşi dotase partenerul cu valet în patru de atu şi cu o levată de caro, la cea mai mică neglijenţă, urmănd să îşi treacă în cont o cădere a adversarului. Aşa că Robin începu jocul cu toată atenţia ca să nu cadă în capcană.

Eroul a luat atacul cu Asul, a tăiat o cupă şi a jucat As de treflă, rămînînd în mînă fără cupă şi treflă. Apoi a jucat un tur de atu descoperind distribuţia vrăşmaşă la care se şi aştepta. După ce a tras două trefle mari, defosînd carale, a tăiat treflă. După As şi Rigă de caro, a mai tras o pică. Apoi a lansat săgeata perfect ţintită spre şeriful din Est: Valetul de cupă pe care a defosat caroul perdant. Vest a defosat şi el păstrînd Valet-mic de pică. În finalul de două cărţi, după ce a luat cupa, şeriful a trebuit să joace din Rigă-10 de cupă, la Robin fiind 9 şi 8 de pică iar la Est Valetul în doi. Pe masă, Robin mai avea Asul de pică şi un caro oarecare.

Haiducul din Sherwood a tăiat cupa şerifului cu 8 de pică. Indiferent că Vest taie cu Valet sau subtaie, ultimele două levate şi aurul flancurilor îi aparţin! Se spune că, după acest succes, Robin Hood a donat 10 la sută din pot săracilor din Nottingham şi 5 la sută bisericii din localitate.


Horia

Trecut-au anii...

...de cînd n-am mai pus mîna pe cărţi.
Am aderat cu bucurie la Bridge for Fun şi am fost fericit să reiau jocul live într-o companie atît de plăcută precum cea de ieri 5 iunie 2011.
Am emoţii privind rezultatul dar mai puţin de 33% n-am scos.
La urma urmei e "for fun".
Cer iertare partenerilor "îngropaţi" de lipsa mea de antrenament şi promit să mă perfecţionez.

Vă invit şi pe blogul meu despre literatură.

Numai bine tuturor.
Horia